Echo's van de Titanic

TitanicDoor: Mindy Starns Clark & John Campbell Clark

Kelsey Tates overgrootmoeder Adele heeft de ramp met de Titanic overleefd en is veilig in Amerika aangekomen. Daar is ze niet alleen doorgegaan met haar leven, maar ook behoorlijk succesvol geworden. Ze heeft het investeringsbedrijf van haar vader voortgezet en uitgebouwd tot een grote onderneming. Een paar generaties later is Kelsey de rijzende ster bij Brennan & Tate, dat nu in moeilijkheden verkeert: het staat voor een vijandige overname en de oorsprong wordt ter discussie gesteld als er nieuwe feiten boven water komen over Adeles gedrag tijdens die tragische laatste nacht van de Titanic: heeft Adèle haar identiteit verwisseld met die van een op het schip omgekomen nicht?

Kelsey probeert het bedrijf te verdedigen en haar overgrootmoeder die ze altijd zo bewonderd heeft. De onnatuurlijke dood van Gloria, Kelseys mentor in het bedrijf, vergroot de crisis.

Kelsey moet hulp zoeken bij Cole Thornton, de man van wie ze ooit hield en die ze verloor vanwege haar mentaliteit om ten koste van alles succes te willen najagen. Ze onderzoekt mysteries uit het heden en verleden. Geholpen door Cole en versterkt door het geloof dat ze door haar carriëre op een laag pitje had gezet, zet Kelsey een race tegen de klok in om haar familie-erfgoed, haar bestaan en uiteindelijk haar leven te redden.

In dit levendig geschreven boek komen twee tijdlagen samen: de ene speelt zich af tijdens de eerste (en laatste) reis van de Titanic (1912), de andere in onze tijd. Zo wordt een fascinerende hedendaagse intrige vermengd met het ontroerende verhaal van de rampzalige reis van de Titanic. De ontknoping is wel verrassend, maar ook logisch, evenals de manier waarop Kelsey tot zelfinzicht komt. Boeiende roman met goed getypeerde karakters.

Onderstaande boeken zijn eerder boek van de maand geweest: